Kecerdasan Emosi Untuk Kakitangan Frontliner

413,961 already enrolled!

Maklumat Kursus

Objektif Kursus

  • Memberi pendedahan apakah kecerdasan emosi (EQ) dalam menghadapi orang tetamu ataupun pelanggan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada organisasi
  • Mereka dapat menjiwai bidang tugas mereka sebagai penyambut tetamu dan dapat menggunakan kecerdasan emosi dalam menghadapi tetamu
  • Mengujudkan simpati dan empati terhadap tetamu atau pelanggan yang ditemui
Dalam Perkhidmatan

Kumpulan Sasaran

  • Kakitangan Perkhidmatan Pelanggan, Penyambut Tetamu dan Telefonis
Tentang Pensyarah
Noraziah Binti Jumaat TTT (HRDC)