Kursus Kemahiran Komunikasi Interpersonal Dalam Pengacaraan Majlis

413,961 already enrolled!

Maklumat Kursus

Objektif : 

 • Mempertingkatkan keberkesanan komunikasi dalam menjalin perhubungan dalam organisasi;
 • Meningkatkan kemahiran serta kemampuan berkomunikasi dengan baik di kalangan peserta;
 • Memberi pengetahuan secara umum mengenai pengacaraan Majlis;
 • Menanam serta membina perasaan yakin kepada diri sendiri dalam melaksanakan tugas sebagai pengacaraan majlis dan menghadiri pelbagai majlis;
 • Memberi bimbingan cara melaksanakan tugas pengacara Majlis mengikut amalan protokol semasa;
 • Mencungkil bakat-bakat pengacara yang boleh diketengahkan

Kandungan Kursus : 

 • Modul 1 : Peningkatan Kualiti Diri
 • Modul 2 : Pengertian Komunikasi
 • Modul 3 : Seni Ketrampilan Diri dan Etiket Sosial
 • Modul 4 : Pengacaraan Dalam Majlis Formal dan Tidak Formal
Dalam Perkhidmatan

Kumpulan Sasaran

 • Terbuka
Tentang Pensyarah
Haryatul Yusri Bin Md Yusop TTT22115 (HRDF/ HRDC)