Kursus Kemahiran Penyeliaan Berkesan

413,961 already enrolled!

Maklumat Kursus

Objektif : 

 • Mempelajari konsep asas peningkatan produktiviti dan kualiti
 • Kemahiran Penyeliaan yang praktikal dan berkesan
 • Memperkemaskan kesedaran mengenai tugas dan tanggungjawab penyelia
 • Mempelajari konsep dan asas kepimpinan dalam penyeliaan
 • Mengamati teknik dan gaya pimpinan penyelia efektif
 • Mempelajari strategi menawan hati manusia
 • Mempupuk kerjasama dan berkomunikasi dengan berkesan
 • Meningkatkan keyakinan diri dan jati diri
 • Mengamalkan segala pembelajaran di tempat kerja dan menjadi penyelia yang berkesan

Kandungan Kursus 

 • Konsep penyeliaan yang berkesan
 • Penyelia berkesan dalam suasana transformasi di tempat kerja
 • Tugasan dan tanggungjawab asas
 • Ciri-ciri penyelia yang berkesan
Dalam Perkhidmatan

Kumpulan Sasaran

 • Kumpulan Sokongan Gred 27 - Gred 36
Tentang Pensyarah
Noraziah Binti Jumaat TTT (HRDC)