Kursus Pasukan Kerja Berkesan

413,961 already enrolled!

Maklumat Kursus

Objektif Kursus :

  • Memberikan pendedahan ilmu asas Produktiviti & Kualiti (P &Q)
  • Mempelajari ilmu dan kemahiran bekerja dalam pasukan
  • Menjadi ahli pasukan kerja yang efektif
  • Mengamati teknik dan gaya pimpinan diri dan kumpulan berkualiti
  • Mempelajari strategi menawan hati manusia ke arah mendapatkan kerjasama dalam kerja berpasukan
  • Mengamalkan segala pembelajaran secara efektif di tempat kerja
  • Membentuk keperibadian dan sahsiah diri terpuji
Dalam Perkhidmatan
Tentang Pensyarah
Navinderpal Singh Gurdip Singh TTT23253 (HRDF/ HRDC)
Salfaliza Binti Mat Saad (K.B, P.A; Mal) TTT22114 (HRDF/ HRDC)