Program Semaian Hasil Bil.1/2022 (Kumpulan Bukan Eksekutif)

413,961 already enrolled!

Maklumat Kursus

Tarikh : 14 Februari – 18 Februari 2022 (40 jam)

Objektif Kursus :

  • Menyemai nilai, perlakuan, kenegaraan, serta budaya kerja cemerlang;
  • Membentuk semangat kerja berpasukan dinamik;
  • Membentuk pegawai yang tahu mengenai teknik perancangan dan pembetukan strategi mencapai kecemerlangan; dan
  • Menjelaskan tentang visi, misi, objektif, hala tuju serta sistem pentadbiran dan pengurusan LHDNM

Kaedah Pembelajaran :

  • e-Pembelajaran
  • Latihan Dalam Kumpulan
  • Modul Pembelajaran dalam kelas
  • Tugasan individu / kumpulan
  • Interaksi dengan penceramah
by Admin
Terbuka

Kumpulan Sasaran

  • Kumpulan Bukan Eksekutif HGS NE8
Tentang Pensyarah